Duben 2010

Začíname jazdiť na koni

29. dubna 2010 v 10:10 Jazdenie
www.moncheval.blog.cz

Učiť sa jazdiť na koni by malo byť kombináciou potešenia a úsilia. Je to úžasný spôsob vychutnávania života v prírode a sledovania okolia, pričom jazda poskytuje aj niečo navyše- prispieva k vašej kondícii a čulosti. Ľudia s prirodzenou atletickosťou, rovnováhou a koordináciou majú výhodu. Nemusíte však byť osobitne silný alebo vyšportovaný, aby ste mohli jazdiť. Spočiatku pravdepodobne objavíte svaly, o ktorých ste sotva vedeli, že ich máte- čoskoro však začnete pociťovať aj výhody.

Starostlivosť o koňa

29. dubna 2010 v 9:49 Starostlivosť
www.moncheval.blog.cz


Starať sa o koňa alebo poníka je veľká zodpovednosť. Poník potrebuje predovšetkým kvalitné krmivo, ustajnenie a dobrú vodu. To sú predpoklady zdravia a dobrej kondície poníka. Musíš venovať dostatok času uprataniu stajne a opatere poníka. Okrem toho sa musíš naučiť viac o jeho živote, rozumieť mu a poznávať, ako sa cíti. Starostlivosť o poníka je tvrdá robota po celý rok, no vzťah, ktorý medzi tebou a poníkom postupne vznikne, bude štedrou odmenou za vynaloženú námahu.

Vývin koní

29. dubna 2010 v 9:19 Kôň všeobecne

Dnešný kôň domáci sa vyvíjal približne 60 miliónov rokov. Jeho pôvod sa odvodzuje od prakoňa Eohippusa. Eohippus bol celkom iný ako terajší kôň v kohutiku meral okolo 40 cm, namiesto kopýt mal na predných nohách 4 prsty a zadné nohy mal zakončené 3 prstami. Z tohto rodu sa vyvinuli nielen kone ale aj príbuzny koňa čiže zebry, osly a ázijské poloosly. Za prvých priamych predkov sa pokladajú 4 plemená koní: Achatelínsky kôň, Peršeron, Exmoorsky pony a Higlandský pony. Až z týchto koní sa vyvynuli terajšie plemená koní.

Eohippus - prakoň

Zmyslové orgány

29. dubna 2010 v 9:15 Kôň všeobecne

Rovnako ako ľudia majú kone zmyslové orgány, pomocou ktorých vnímajú svet okolo seba...

Zrak-oči
Kůň má jiný zrakový potenciál naž člově. Oči má umístěné po stranách hlavy, což má dva následky. Jednak vnímá každým okem jiný obraz a jednak je mu umožněno vidět skoro vše kolem sebe bez nutnosti otočení hlavy. Kůň však vnímá ostře pouze malou část svého zorného pole. Přímo před sebou a za sebou má slepé body. V momentě odskoku nevidí kůň překážku ostře. Kůň také nevidí, co stojí přímo za ním. Šikmo za sebou kůň něco vidí, ale aby mohl přesněji zaostřit, musí zvednout hlavu a otočit se. Zrak koně dosahuje několika set meterů. To, co se děje ve větší vzdálenosti, vnímá kůň především vynikajícím sluchem a čichem.

Delenie koní

29. dubna 2010 v 9:09 Kôň všeobecne

Co je poník?

Poníci se liší od koní díky své jedinečné povaze a velikosti. Jsou hlubší v těle vzhledem k výšce, zatímco délka hlavy je obvykle stejná jako vzdálenost kohoutku od plecního hrbolu a délka hřbetu odpovídá vzdálenosti kohoutku od stehna. Lze pozorovat i rozdíly v akci, které vyplývají z vlivů původního prostředí. Koně mají zřídka tak jistý krok a nemají tak vyvinutý smysl pro vlastní bezpečí jako poníc.

Výška:
U poníků se pohybuje mezi 10 a 15 pěstmi (100-152,5 cm).


Telesná stavba koní

29. dubna 2010 v 9:00 Kôň všeobecne
Pri popise alebo hodnotení koňa si treba všímať stavbu tela, sfarbenie srsti a osobitné odznaky. Dobrá stavba alebo tvar znamená, že kôň má správne proporcie. Rôzne plemená a typy koní majú rozdielne vlastnosti, ale zásady správnej stavby tela sú rovnaké.

Časti tela koňa
Každá časť konského tela má osobitný názov. Aj kôň má, samozrejme, hlavu, trup a nohy. Na obrázku vidíš najdôležitejšie časti konského tela. Mnohé z nich sa označujú inak ako anatomické časti iných zvierat, preto je dôležité a užitočné dobre sa naučiť názvoslovie anatómie koní a všetkého okolo nich. Je to zvláštny, veľmi svojrázny jazyk.

www.moncheval.blog.cz


Pohlavná sústava koňa

29. dubna 2010 v 8:49 Kôň všeobecne
Její funkcí je vytvářet u obou pohlaví pohlavní buňky schopné rozmnožování, po jejichž spojení vznikne nový jedinec.
A teď už k jejímu složení.

Predhovor z konského sedla

29. dubna 2010 v 8:29 Kôň všeobecne
www.moncheval.blog.cz

Starostlivosť o koňa alebo poníka si vyžaduje veľa času a práce, no pritom je to úžasná zábava. Na tomto blogu sa oboznámiš so základnými údajmi, ktoré musíš poznať - ako koňa chovať, držať, kŕmiť, ako ho ošetrovať a ako prispieť k tomu, aby sa cítil spokojne, zdravo a bezpečne v maštali i na pastvine. Kým nemôžeš mať vlastného koňa, pozoruj cudzie - spoznáš, ako sa správajú a ako reagujú. Starostlivosť o koňa je veľká zodpovednosť, ktorú pomocou tohto blogu ľahšie zvládneš.