Kôň všeobecne

Vývin koní

29. dubna 2010 v 9:19

Dnešný kôň domáci sa vyvíjal približne 60 miliónov rokov. Jeho pôvod sa odvodzuje od prakoňa Eohippusa. Eohippus bol celkom iný ako terajší kôň v kohutiku meral okolo 40 cm, namiesto kopýt mal na predných nohách 4 prsty a zadné nohy mal zakončené 3 prstami. Z tohto rodu sa vyvinuli nielen kone ale aj príbuzny koňa čiže zebry, osly a ázijské poloosly. Za prvých priamych predkov sa pokladajú 4 plemená koní: Achatelínsky kôň, Peršeron, Exmoorsky pony a Higlandský pony. Až z týchto koní sa vyvynuli terajšie plemená koní.

Eohippus - prakoň
Zmyslové orgány

29. dubna 2010 v 9:15

Rovnako ako ľudia majú kone zmyslové orgány, pomocou ktorých vnímajú svet okolo seba...

Zrak-oči
Kůň má jiný zrakový potenciál naž člově. Oči má umístěné po stranách hlavy, což má dva následky. Jednak vnímá každým okem jiný obraz a jednak je mu umožněno vidět skoro vše kolem sebe bez nutnosti otočení hlavy. Kůň však vnímá ostře pouze malou část svého zorného pole. Přímo před sebou a za sebou má slepé body. V momentě odskoku nevidí kůň překážku ostře. Kůň také nevidí, co stojí přímo za ním. Šikmo za sebou kůň něco vidí, ale aby mohl přesněji zaostřit, musí zvednout hlavu a otočit se. Zrak koně dosahuje několika set meterů. To, co se děje ve větší vzdálenosti, vnímá kůň především vynikajícím sluchem a čichem.

Delenie koní

29. dubna 2010 v 9:09

Co je poník?

Poníci se liší od koní díky své jedinečné povaze a velikosti. Jsou hlubší v těle vzhledem k výšce, zatímco délka hlavy je obvykle stejná jako vzdálenost kohoutku od plecního hrbolu a délka hřbetu odpovídá vzdálenosti kohoutku od stehna. Lze pozorovat i rozdíly v akci, které vyplývají z vlivů původního prostředí. Koně mají zřídka tak jistý krok a nemají tak vyvinutý smysl pro vlastní bezpečí jako poníc.

Výška:
U poníků se pohybuje mezi 10 a 15 pěstmi (100-152,5 cm).

Telesná stavba koní

29. dubna 2010 v 9:00
Pri popise alebo hodnotení koňa si treba všímať stavbu tela, sfarbenie srsti a osobitné odznaky. Dobrá stavba alebo tvar znamená, že kôň má správne proporcie. Rôzne plemená a typy koní majú rozdielne vlastnosti, ale zásady správnej stavby tela sú rovnaké.

Časti tela koňa
Každá časť konského tela má osobitný názov. Aj kôň má, samozrejme, hlavu, trup a nohy. Na obrázku vidíš najdôležitejšie časti konského tela. Mnohé z nich sa označujú inak ako anatomické časti iných zvierat, preto je dôležité a užitočné dobre sa naučiť názvoslovie anatómie koní a všetkého okolo nich. Je to zvláštny, veľmi svojrázny jazyk.

www.moncheval.blog.cz

Pohlavná sústava koňa

29. dubna 2010 v 8:49
Její funkcí je vytvářet u obou pohlaví pohlavní buňky schopné rozmnožování, po jejichž spojení vznikne nový jedinec.
A teď už k jejímu složení.

Predhovor z konského sedla

29. dubna 2010 v 8:29
www.moncheval.blog.cz

Starostlivosť o koňa alebo poníka si vyžaduje veľa času a práce, no pritom je to úžasná zábava. Na tomto blogu sa oboznámiš so základnými údajmi, ktoré musíš poznať - ako koňa chovať, držať, kŕmiť, ako ho ošetrovať a ako prispieť k tomu, aby sa cítil spokojne, zdravo a bezpečne v maštali i na pastvine. Kým nemôžeš mať vlastného koňa, pozoruj cudzie - spoznáš, ako sa správajú a ako reagujú. Starostlivosť o koňa je veľká zodpovednosť, ktorú pomocou tohto blogu ľahšie zvládneš.

Vrodené odznaky

18. února 2010 v 12:20
ZNAKY VRODENÉ

Prirodzené biele odznaky na hlave koňa pokrývajú spravidla čelo alebo prednú časť hlavy až po malé škvrnky okolo pysku. Niektoré kone majú viac odznakov, napr. hviezdu i slinku, to je nosná lysinka.

Na hlave
1.hviezda - malá biela škvrna na čele
2.nosní pruh - biela linka prebiehajúca dole po tvári
3.lysina - široký biely pruh
4.lucerna- škvrna pokrývajúca čelo a väčšiu časť tváre a po stranách zasahuje až ku kohútiku huby
5.šňupka - biely prúžok prebiehajúci k nozdrám či kolem nich
6.mliečna huba- biela škvrna okolo huby
7.ropuší huba - biela, škvrnitá loch na hube a nozdrách
8.kvietok - biela škvrna v tvare kvetu

Získané odznaky

18. února 2010 v 12:10

ZNAKY ZÍSKANÉ

1.výpaly-
sú spoľahlivým označením zvieraťa, býva to značka chovu či stáda
-výpaly dusíkom - väčšinou vymrazené čísla slúžiace k identifikácii

2.škvrny-miesta význačné bielou srsťou sedlové, popruhové

Sfarbenie koní

18. února 2010 v 11:00
Konská srsť môže byť jednofarebná i zmiešaná. Farba je dôležitá pri popise koňa. Neovplyvňuje, samozrejme, jeho výkonnosť, no mnohí ľudia dávajú často prednosť určitej farbe. Niektoré plemená, napr. cleveland alebo suffolk, musia mať určitú farbu - cleveland je hnedák a suffolk ryšavý. Appaloosy majú škvrnitú srsť v rôznych vzoroch zvaných napr. deka alebo snehová vločka. Beluše sú rozmanito sfarbené, od bielej až po tmavosivú, môžu obelievať, sú však také biele kone, ktoré sfarbenie nemenia.
Je len na vás, akého koňa si vyberiete, aký sa vám páči. Je dobré vedieť rozoznať hnedáka od ryšiaka a podobne. S tým Vám pomôže aj popis jednotlivých sfarbení koní.

Kôň ako spoločník

17. února 2010 v 17:00

Kôň je prekrásne zviera. Je to ale predovšetkým nesmierne inteligentný, chápavý tvor, ktorého snahou je (v drvivej väčšine prípadov) za každých okolností vyhovieť svojmu pánovi. Nepotrebuje k tomu veľa: stačí mu cítiť lásku svojho majiteľa, primeranú opateru a naplnenie obsahu modlitby koňa: "Nakŕm ma pane, napoj ma a daj mi čistú a priestrannú stajňu, keď skončím svoju prácu". Kôň je veľmi vďačné, skromné a nenáročné zviera, avšak podmienkou dobrých a kvalitných výkonov, ktoré musí odvádzať na športovom poli, či v práci, je práve potreba neustálej starostlivosti a dostatočnej opatery. Dokáže sa potom odmeniť výkonmi, nad ktorými nám neraz v nemom úžase zastáva rozum...
 
 

Reklama